Id Dg Dm Dår Fnavn Ml-nvn Farnavn Etternavn St Kj Fd Fm Får M-grd Gnr K-nr E-F Yrke Y-k Merknader Kilde Dag Mnd Aar Ymse NULL Alder Regdato EndretDato
10001 18 4 1717 Ole Nederholmen M 1638 Holmen nedre 79 år sdf dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhkhdkhkdkkd khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfg df dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhkhdkhkdkkaaaaaaaaaad khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfgdf dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhkhdkhkdkkd khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfgdf dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhkhdkhkdkkd khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfgdf dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhkhdkhkdkkd khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfgdf dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhkhdkhkdkkd khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfgdf dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhbbbbbbbbbbkhdkhkdkkd khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfgdf dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhkhdkhkdkkd khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfgdf dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhkhdkhkdkkd khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfgdf dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhkcccccccccchdkhkdkkd khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfgdf dskf fk hkhkgfhksd jkhdkfg kkhkdfhkfgkdk khkdfhkhdkdhkhkhdkhkdkkd khkdh kkdfh hkd kk kd dkgf dfg kh kfg 79 09/08/2020 21:46 15/10/2020 18:49
10002 28 4 1717 Ole Siursen U M 1701 Storstad Dreng En dreng Ole Siursen paa Staarstad død d. 28 Aril gl. 16 aar. 16 09/08/2020 21:46 15/10/2020 18:51
10003 24 4 1717 Arn Jon Guding U M 1703 Gudding 14 1/2 år, Jon Gudings sønn 14 09/08/2020 21:46 13/10/2020 19:44
10004 2 5 1717 Marrit Midtholmen E K 1700 Holmen Midtre Encken Marrit Midtholmen d. 2 Maji. 17 09/08/2020 21:46 28/12/2020 18:59
10005 6 5 1717 Jens Anders Valstamoen U M 1707 Anders Valstamoens søn Jens gl 10 aar. 10 09/08/2020 21:46 15/10/2020 18:54
10006 7 5 1717 Hans Tromsdahlen M 1648 Tromsdalen 69 år 69 09/08/2020 21:46 15/10/2020 18:49
10007 9 5 1717 Sigri Fergestuen K 1643 Fergestuen 74 år 74 09/08/2020 21:46 15/10/2020 18:55
10008 9 5 1717 Peer Hendrich M 1653 Ulvilden 64 år 64 09/08/2020 21:46 11/08/2020 22:32
10009 7 5 1717 Arn Peer M 1695 Verdal Dreng En Dreng Arn Peersen d. 7 Maji 22 aar. 22 09/08/2020 21:46 15/10/2020 18:56
10010 9 5 1717 Baard Anders Lunden U M 1709 Lunden Anders Lundens sønn d. 9 Maji, 8 aar. 8 09/08/2020 21:46 13/01/2021 20:25
Id Dg Dm Dår Fnavn Ml-nvn Farnavn Etternavn St Kj Fd Fm Får M-grd Gnr K-nr E-F Yrke Y-k Merknader Kilde Dag Mnd Aar Ymse NULL Alder Regdato EndretDato