wdt_ID Post nr. Postnavn Hoh Se på Lengde (èn veg) Klassefisering Adkomst til start Kartblad Norges-serien Startsted posisjon Turbeskrivelse omrbesk Kartutsnitt GPS-spor bilde1 bilde2 div1 div2 qrkode lenke1 lenke2
1 1 Marsteinsvola wpdatatable_2 442
Alt.1: 4 km. Alt.2: 1,6 Middels Altarnativ 1:
Huseby parkering i Volhaugen ved Vevstua. Fra Fleskhus, kjør Vester Volhaugvegen mot Minsås, ta av like før Soltun og kjør Husbyvegen mot Volhaugen. Kommer du motsatt veg etter Volhaugvegen, enten forbi Bakketun eller fra Stiklestad, følg Vestre Volhaugvegen fra Minsås og ta av til høyre opp Kvamslia straks etter brua over Yssebekken ved Kvamme. Stor infotavle ved parkering.
Alternativ 2:
Du kjører gjennom bommen og inn Yssedalen til du kommer til infotavla.
Levanger 32v 0622951 7083542 UTM Gå etter bomveien opp gjennom Yssedalen ca 4 km til du kommer til infotavla og ta stien til høyre opp mot Marsteinsvola. Hvis du benytter alt. 2 kan du parkere her og følg skilt og rødmerking opp mot toppen,1,6 km . Veien opp blir mye brukt og er lett å se, er våt enkelte steder. Hele turen er merket etter det det nasjonale skilt og merkeprogram med blå skilter og røde merker.
Det er montert en stor infotavle på toppen også. Grensepunkt mellom Inderøy, Steinkjer og Verdal kommune. Kjempefin utsikt i alle himmelretninger. Går du ned på østsiden og tar myrene sørover kommer du til skihytta. Herfra kan du følge skitraseen langs H - Har utvidet dette feltet
2 2 Tjelderknoppen 476
2 km Middels Fra Stiklestad kjør FV759 Leksdalsvegen mot Leksdal/Steinkjer. Forbi Fossheim grendehus og videre nordover til du passerer skolen, langs Aspåsvegen og videre. Fjellvegen etter å ha passert bak et fjøs til høyre ved første gårdsbruk. Bomveg. Herfra ca. 2.2 km til avkjørsel på venstre side ved skilt Tillerknoppen. Infotavle ved parkering. Levanger 32v 632017 7084324 UTM Gå skogsveg bratt oppover og følg denne rett frem. Veg blir snart sti gjennom plantefelt oppover, gå høyre når denne slutter ved stiskille. Vannet har her gravd seg helt ned på fjellet. Vær obs. på tur ned igjen så du ikke fortsetter rett frem. Stien blir snart brattere på vei opp langs Steindalen og du er helt utpå kanten av den like før toppen. Når det flater ut igjen ser du skogåsen litt til venstre hvor posten ligger. Følg nå myrkanten, det er ganske markert hvor selve stien går. Gå helt frem til høyeste punkt. Hele turen er merket etter det det nasjonale skilt og merkeprogram med blå skilter og røde merker. Her er det veldig fin utsikt mot øst. Fra Hårskallen i sør, til Snåsafjell, nord for Skjækerhattan. Det er ikke langt herfra og til kommunegrensa mot Steinkjer og Henningvola, med mange fine fiskevann. Gå hit og oppdag et nytt turområde. Trimboka til Leks
3 3 Leirsjøen 229
2,5 km Kjør til Leirådal, via Leirådalsvegen fra øst eller vest, eller Volvegen fra Volen. Herfra tar du av mot nord, over Aunflata, første veg til høyre opp Nye Skrovesvegen, det er skiltet helt frem. Når det flater ut, ta til høyre og frem til stor parkeringsplass ved skihytta til Leirådal IL på Randåsen. Levanger På Randåsen er montert en infotavle. Følg her skilt og rødmerking. Stien går opp bakken. Så over ei myr og fortsett videre rett frem opp bakkene. Følg sti/vei østover og denne går helt til Leirsjøen. Kjentmannsposten med klippetang og trimkasse står på det høyeste punktet av vegen på østsiden for sjøen. Hvis en ønsker kan gå videre og ta hele Leirsjørunden. Ca 2-300m lenger fram, før en kommer til Lomtjønna, kan en velge om en vil følge skiløypetraséen eller ta en sti til høyre mellom tjønna og sjøen. Stien har bratt nedstigning ned til utløpet av sjøen hvor det står gapahuk og stort bord. Passer fint å ta en rast her. Stien fortsetter forbi en liten hytte ned til bekken hvor en kommer inn på løypetrasèen igjen. Kommer ned til bilveg, følg videre skilt og rødmerking fra til skihytta.
Hele Leirsjørunden er merket etter det det nasjonale skilt- og merkeprogram med blå skilter og røde merker.
Når en ser Leirsjøen til høyre og begynner stigningen, ligger Leirsjøknoppen til venstre med flott utsikt over Kjesbuvatnet. Ta en tur dit selv om det er litt kronglete å komme opp. Det henstilles om å passe på små barn da det er loddrett ned i Leirsjøen
4 4 Hærvola 753
Alt.1: 2,5 km Alt.2: 4 km Middels Fra Verdal sentrum, kjør Rv 757 forbi Vuku til Vollen. Sving her venstre og følg skilting mot Malså gruver. Ved Gravdalen har du den første merkede stien (alt. 1) opp mot toppen. 2,5 km lenger inn i dalen kommer du til Holmlitjønna der det er merket en kortere, men litt brattere oppstigning til toppen. Denne stien anbefales. Det er satt opp infotavler ved begge oppgangene. Da stien opp fra Holmlitjønna er mye tørrere og da letter å gå til tross av at den er brattere. Levanger Alt. 1. 33v 0351064 7085610Alt. 2. 33v 0353423 7087544 UTM Alternativ 1:
Gå opp fra Gravdalen (den første infotavla du kommer til). Her følger du skilt og rødmerking opp gjennom skogen over noen blaute plasser og siste delen på snaufjellet til toppen.
Alternativ 2:
Fra parkering følg skilt og rødmerking opp traktorvei til venstre ved Holmlitjønna. Det er er bratt i begynnelsen så ikke start for hardt. Total stigning er nesten 500 m fra vegen og opp til varden på toppen. Bekken som kommer fra Hærvola er Holmlibekken. Denne renner i en dal nedover og den følges oppover. Følg merking på venstre side et lite stykke opp i kanten av dalen. Litt over halvveis går ei dalsløgd langs med Hærvola. Herfra og opp så følg ei lei litt til venstre istedenfor rett opp. Da skal du treffe treffe toppunktet ganske bra. Beggge alternativene fra parkering er merket etter det det nasjonale skilt og merkeprogram med blå skilter og røde merker.
Hold deg unna vestsida av fjellet, der er det bratt og umulig. Høysjøen sees i sør, Tinnsklumpan nærmest, og Skjækerhattan lenger borte i øst. Ogndalen med Mokk og Lustadvatnet i nord. Leksdalsfjellet i vest med mange fine fiskevann og moltmyri.
5 5 Malså gruver 380
2 km Lett tur Følg FV 757 forbi Vuku til Vollen. Ta til venstre like før brua over Malsåa oppover Nordkleiva mot Malså gruver. Følg denne vegen, opp stigningene og mot Sæter. Herfra er det Malsådalsvegen - Bomveg. Hold rolig fart innover i tilfelle møtende trafikk. Vegen svinger ved Holmlisetra og fortsetter inn Sagdalen og langs Malsåa. Parkering på snuplass i vegende. Unngå å parkere inn andre biler. Skjækerfjellet 33v 0354968 7088539 UTM Følg skilt og rødmerking innover mot gruvene. Veldig enkel tur da driftsvegen fra gruvetida følges helt frem til anlegget. Klippetang ved en stor gapahuke der det er bålmuligheter inne hvis det dårlig vær. Malsådalen er vel mest kjent for Malså Kobberverk. Starten var i 1865, men historien sier at det er drevet i flere perioder. Siste perioden ble det også lagt kraft hit fra Ulvilla kraftstasjon. Dette gjorde arbeidsforholdene mye bedre da man unngikk de os
6 6 Østre Juldalsvollen 430
11 km Middels Følg FV 757 forbi Vuku opp til Vollen. Etter av Vollen er passert har vegen nr FV 6900 mot Vera. Følg fortsatt Helgådalsvegen forbi Skjækerfossen og Kleppen til Grythølbrua passeres og vegen skifter navn til Veresvegen. Etter Grythølbrua (ny bru i 2019), ca 650 meter, ta til høyre. Bomvei Juldalsvegen, bommen er bare 20 meter fra vegen. Parker der uten å hindre øvrig ferdsel til Juldalen. Skjækerfjellet 33v 0360052 7078798 UTM Det er skogsbilvei helt frem til Juldalssetra. Turen passer veldig godt som en sykkeltur, da en gåtur nok tar det meste av dagen. Bratte bakker de første 2.5 km og videre kupert terreng med noen flatere partier. Når du har kommet opp bakkene så er det omtrent på samme høydemeter som selve setra.Kjentmannsposten finner du på veggen av setervollen lengst nord. Juldalsetra østre blir også kalt innervollen da den ligger innerst av flere voller etter Juldalen. Noen kaller den også Grundvollen, da for å skille den fra de andre to Juldalsvollene (fremre og midtre). Øst Grunnan var også de siste som drev seterdrift p
7 7 Raudtua 426
1,65 km Middels Følg FV 757 forbi Vuku og Vollen. Etter av Volden har vegen nr FV6900 mot Vera. Følg fortsatt Helgådalsvegen til avkjørsel ved Ørtugen. Her ser du skiltmeking på melkerampa, sving høyre og følg skilter til Klokkarmoen hvor du ser infotavla. Her er det gjerde med grind og god plass for parkering ved siden av vegen. NS 10095 Levanger 33v 0352955 7081404 UTM Gå etter skogsvei som går til venstre og følg god skilt og rødmerking til toppen. Detter er en litt bratt tur oppover med noen få blaute strekninger. Hele turen er merket etter det det nasjonale skilt- og merkeprogram med blå skilter og røde merker. Dette er ingen lang tur, men desto tyngre. Følg terrenget og unngå de bratteste kneikene. Vel oppe får du igjen for slitet med en fantastisk utsikt. Først og fremst Skjækerfossen og Skjækerdalen mot nord med Verdals høyeste fjell som skimtes så vidt i god
8 8 Guddingsskallen 415
1,4 km Lett tur Følg FV 757 forbi Vuku sentrum. Ta høyre over ny Holmen bru, deretter venstre mot Nordenget og etter ca 1 km ta høyre opp bakkene mot Årstad. På toppen følg skilt mot «Fjellet» og oppover i skogen og forbi parkering til Guddingsskallen. Parkering i enden av skogsbilveien. Hold fri passering for annen trafikk. Levanger 32v 0639228 7074710 UTM Følg stien opp bakken til høyre oppover snauhogget. Den går helt frem til turmålet. Du er snart oppe i mer uberørt skog, og når videre til mer åpent lavfjellterreng. Vass-sig fra myrene gjør stien ganske våt enkelte steder. Etter vel halvveis tur går stien gjennom øverste del av et plantefelt, prøv å hold stien. Når du kommer ut av småskogen ser du «Skallen» rett forut. Gå mot toppen. Hele turen er merket etter det det nasjonale skilt og merkeprogram med blå skilter og røde merker. I dagligtale kalles stedet for «Skallen». Det er også enda en «Skalle», den fremre eller vestre som det benevnes. Den sees på høyre side av stien på turen oppover. Årstadenget seter ligger mellom «Skallene». Plantefeltet som passeres var øverste del av de
9 9 Spjeldberget 531
2,5 km Lett tur Følg FV 72 Jamtlandsvegen til Sul. Kjør opp til venstre ved skilting til Olskjelda, og følg vegen helt til toppen. Ved siste gården (Karlgarden) ta til venstre og fortsett til vegende. Flere grinder på sommers tid da det er dyr på beite i området. Parkering på snuplass. Bompenger, betaling med SMS. Levanger 33v 0353045 7064891 UTM Følg vegen den gamle kjerreveien videre innover og den går helt frem til posten. På grunn av naturvernområde har Fylkesmannen kostet på flere hundre meter med klopplegging, så det er stort sett tørt og fint innover. Klippetang på husvegg ca. 100m ned i skogen til høyre for vegen et lite stykke etter at denne gjør en merkbar sving østover, og du kommer til et område med mye brutt skiferstein. Vegen oppover går igjennom Fjellmannmyra naturreservat. Det er store myrområder som er vernet og flere av disse synes godt langs vegen. Ellers er det den gamle kjørleia fra det nedlagte skiferbruddet som følges oppover. Ta kaffepausen oppe i bruddet og se
10 10 Høgfjellstøtta 650
Alt.1: 4,4 km Alt.2: 7,2 km Middels Alternativ 1: Følg FV 72 Jamtlandsvegen til Innsvatnet. Like etter St. Olavs bru ta av til høyre til første parkeringsplass, like bortenfor Kvilbekken. Alternativ 2: Følg FV 72 Jamtlandsvegen til Ådalsvollen og ta av over brua. Fra Ådalsvollen er det skiltmerket frem til Kråksjøkrysset. Ny infotavle i Kråksjøkrysset. Begge alternativene fra parkering er merket med nasjonale skilt og merkeprogram med blå skilter og røde merker. Skjækerfjellet Alt. 1. 33v 359523 7061543 UTM Alt. 2. 33v 0355763 7062475 Alternativ 1: Parker her i nærheten av infotavle og følg hytteveien bratt oppover til ny skiltmerking, herfra skilt og rødmerket sti opp til gamle kongevei. Da har du 3,1 km igjen til du er på toppen ved støtta. Ved Kvilbekken er det bålplass med en gapahuk, ta en rast her. Alternativ 2: Fra Ådalsvollen er det skiltmerket frem til Kråksjøkrysset. Ny infotavle i Kråksjøkrysset. Begge alternativene fra parkering er merket etter det det nasjonale skilt og merkeprogram med blå skilter og røde merker. Dette er den korteste og fineste ruta til Høgfjellsstøtta. Det høyeste punktet over fjellet fra Jamtland til Trøndelag. Her ble ekspropriasjonsloven av Grunnloven fra 1814 brukt første gang i Norge. Vegen var ferdig i 1835 og ble åpnet av kongen selv Kong
Post nr. Postnavn Hoh Lengde (èn veg) Klassefisering Adkomst til start Kartblad Norges-serien Startsted posisjon Turbeskrivelse omrbesk Kartutsnitt GPS-spor bilde2 div1 div2 qrkode lenke1 lenke2