INFORMASJON
Kjentmannsmerket i Verdal
Verdal Idrettsråd og idrettslagene i Verdal blåser nytt liv i KJENTMANNSPOSTENE.
Starten med oppsettinga av kjentmannsposter var sommer/høsten 1970.
I Verdalingen den 29.1.1971 skrives det om kjentmannsmerket og dagens løype der det står at «målet er å få til 30 poster, men i første omgang vil en være fornøyd om en når opp til halvparten.»
Et kart fra 4/7 1971 som Idrettsrådet har fått tilgang til viser at de da var oppsatt 35 poster. 
I en reportasje i Verdalingen 17.10.1972 bekreftes det også at det er 35 poster, videre i reportasjen står det: «Friluftsnemnda i Verdal i samarbeid med både lokale Idrettslag og interesserte enkeltpersoner, startet for et par år siden opp med det som heter Kjentmannsposter Verdal.»
Kjentmannspostene var et populært tiltak på 70-tallet, men hadde pause på 80-tallet.
Sommeren 1991 ble det igjen blåst liv i Kjentmannsmerkepostene ved utplassering av 16 poster på ulike steder i kommunen. 
Sommeren 1992 ble det utplassert ytterligere 16, og på 90 tallet kom det til 5 nye poster.
Siden har Kjentmannspostene 37 stk. vært et populært tiltak for folk som tar turen ut i skog og mark.
Oppgradering 2017:
I løpet av 2017 vil Verdal Idrettsråd med økonomisk støtte fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, adm. støtte fra Verdal Kommune og i samarbeid med Idrettslag oppgradere Kjentmannspostene med kasser, skilting, merking, nye infotavler osv., samt ta bort kjentmannspost nr. 30 på Bragstaden og erstatte det med Høgkammen i Bjørga. 
I tillegg kommer i løpet av 2017 tre nye kjentmannsposter: Rollsjøan, Brenntjønna, dvs. den gamle samiske boplassen ved stien til Tuva, og den tredje blir Ramsåsen.
Tilbudet blir på total 40 kjentmannsposter i Verdal.
Se vedlagt kart og postbeskrivelse.
Kjentmannspostene er merket med treskilt, og på skiltet står det: KJENTMANNSMERKET I VERDAL og POSTNAVNET, samt at det finnes en stemplings-tang av plast til å klippe i kontrollkortet.
Det vil også være treskilt på nærmeste parkeringsplass, som viser veien til posten.
Kjentmannspostene blir også å finne på Kartverkets digitale kart.
Dere finner også informasjon og opplysninger om alle turene (postene) på nettet, under http:/kmm-verdal.no/til-postene/ 
Premiering:
  • 10 poster gir bronsemerke        
  • 20 poster gir sølvmerke
  • 30 poster gir gullmerke
Maksimalt kan du ta ett gullmerke pr. år. Det er videre premiering for hvert gullmerke.
Premien for oppnådd gullmerke:
2 ganger et fat med motiv fra Malså gruver, 3 ganger med motiv fra Marsteinsvola, 4 ganger fra Juldalsvollen, 5 ganger fra Kvindfjellet, 6 ganger fra Kråksjøen, 7 ganger fra Flysetra, 8 ganger fra Høgfjellstøtta, 9 ganger fra Hærvola og 10 ganger med motiv fra Hermannssnasa.
Fatene får man gratis ved innlevering av kontrollkort på Servicekontoret.
På kartet er det tegnet inn de 40 postene og anbefalt utgangspunkt, se vedlagt kart.
Vi vil anbefaler kart målestokken 1:50 000 for det aktuelle området hvis du ikke er kjent. Det er 2 kart i «Norges-serien» som dekker alle postene: Det er 10095 Levanger og 10096 Skjækerfjällen. 
Vi vil anmode sterkt om å ta med KART OG KOMPASS på kjentmannsturene. 
For å delta må du skaffe deg en konvolutt med materiell. 
Hvis flere i familien vil delta, behøves bare ekstra kontrollkort for disse. 
Konvolutter og kontrollkort kan kjøpes på kommunens Servicekontor, G-Sport Verdal, Nava Sport, Bremseth Sport og Vuku Bilsenter.
Konvolutten koster kr 200,- 
Ekstra kontrollkort kr 75,- 
Konvolutten inneholder: 
  • Informasjon om kjentmannsmerket i Verdal
  • Postbeskrivelser 
  • Kart med inntegnede poster
  • 1 Kontrollkort
Oppdages det skade på stemplings-tang varsles Servicekontoret i kommunen tlf. 740 48 210 snarest. 
Ved kontroll av kontrollkort kan merket kjøpes på G-Sport Verdal.
Prisen på merkene er kr 30,-
Verdal Idrettsråd håper at flest mulig tar turen ut i skog og mark: Du får naturopplevelser, du blir bedre kjent og du får turvenner.
Husk det er helse i hver tur.
Mottoet er nå som før: Bli bedre kjent i din egen kommune.
GOD TUR I VERDAL Verdal Idrettsråd
August 2017